U svakoj muci Pantenol pri ruci

Kada god imam neki problem ili bol
Ja požurim da ugrabim moj Pantenol
Tu vam kreće priča moja
O mukama, ne zna im se samo broja
Kada sam prosula topli čaj
Pantenol mast, ma bilo je samo ga daj!
Mazala sam i kremu kad je koža ispucala bila
I onda mi se svaka rana zacelila
Onda sam promukla, a trebala da pevam
Oriblete su pomogle da glasom kao munja sevam
I tu se još ne završava priča ova,
Pod suncem se kosa upalila kod pramenova
Ali pantenol rastvor bio je pri ruci
I za kraj ove priče pomogao i toj velikoj muci.

Autor: Jordana Ivković