Tata

Zove me otac i kaže “Naki ispucala mi koža na prstima, kupi mi nešto.” Srčana frakcija 25, i pada.. Nedovoljna prokrvljenost, koža puca.. Kupujem Pantenol sa vitaminom D i posle posla mu donosim. Zamolio me da mu namažem prste što sam i učinila.. Bio je to poslednji naš dodir.. Umro je sutradan.. Kupila sam Pantenol za sebe jer me miris podseća na taj naš poslednji trenutak.

Anonimni autor