Podrška je najveći oslonac ko te voli

Poštuj pored sebe koga imaš on je podrška moja najveća podrška je moj suprug hvala mu živ bio

Anonimni autor