klabing nije dobar za kozu
klabing nije dobar za kožu
osetljiva mu koza
osetljiva mu koža
osetljiva mu koza
osetljiva mu koža
investiram u svoju kozu
investiram u svoju kožu
hidriraj svoju kozu
hidriraj svoju kožu
sanjam njenu kozu
sanjam njenu kožu
sunce je rizik za tvoju kozu
sunce je rizik za tvoju kožu
svaka koza da ti pozavidi
svaka koža da ti pozavidi
kozi svaka boja stoji
koži svaka boja stoji
klabing nije dobar za kozu
klabing nije dobar za kožu
klabing nije dobar za kozu
klabing nije dobar za kožu
osetljiva mu koza
osetljiva mu koža
investiram u svoju kozu
investiram u svoju kožu
hidriraj svoju kozu
hidriraj svoju kožu
sanjam njenu kozu
sanjam njenu kožu
sunce je rizik za tvoju kozu
sunce je rizik za tvoju kožu
svaka koza da ti pozavidi
svaka koža da ti pozavidi
kozi svaka boja stoji
koži svaka boja stoji